• Home
  • Blog
  • Da li su kartoni za jaja zaista dobra zvučna izolacija?

Da li su kartoni za jaja zaista dobra zvučna izolacija?

Da li su kartoni za jaja zaista dobra zvučna izolacija?

 


Na internetu ste verovatno pronalazili tekstove koji govore da su kartoni za jaja dobre alternative proizvodima  za zvučnu izolaciju. U praksi smo imali dosta zahteva za akustičke tretmane upravo ovakvih DIY studija za snimanje i probe. Zaista mogu vrlo zanimljivo izgledati, mogu se bojiti, farbati ili praviti oblici zbog krutosti kartona od kog je napravljen. Enno De Kroon je postao prepoznatljiv u svetu zahvaljujući svojoj umetnosti slikanja po tom reljefastom kartonu, ta tehnika danas ima i naziv egg cubism

Jedna od najčešćih zabluda koje možemo čuti  je da su  kartoni za jaja najbolja zvučna izolacija. Njih često porede sa akustičkim apsorberima, difuzorima zvuka ili „zvučnim izolatorima“. Činjenica je da ništa od toga nije tačno.

Kartoni za jaja su asporberi zvuka?!

Ovaj popularni proizvod nema akustička svojstva i strukturu apsorbera.  „Moć upijanja“  je zanemarljiva i nalazi se  u srednjem spektru 600-1000Hz.

Kartoni za jaja su difuzori zvuka?!

Činjenica da ljudi misle da sve što podseća na neki tip difuzora ima svojstvo difuzije.  Karton za jaja podseća na difuzor zato što ima šupljine. Te šupljine u ovom slučaju služe isključivo za transport jaja. Obzirom da su šuplje jedinice kartona za jaja jednake dubine oko 2cm, sposobnost ovih elemenata da rade difuziju zvuka je moguća jedino na 3-4kHz.
Apsorberi zvuka su obično napravljeni od poroznih materijala. Kada je u pitanju naš materijal izabrali smo najkvalitetniju akustičku penu sa najboljim karakteristikama. Pre svega mislimo na open cell tehnologiju otvorenih ćelija, zahvalujući kojoj se kinetička energija zvučnog talasa pretvara u toplotnu. Na uspešnost apsorpcije zvuka pored odabira kvalitetnog apsorpcionog materijala, bitne su debljina i gustina istog. Kartoni za jaja su proizvedeni od tankog, presovanog kartona i nemaju dovoljnu masu da bi se smatrali akustičkim mateijalom. Ne treba ih porediti ni sa „zvučnim barijerama“ jer su to najčešće tanke, elastične, vinilne barijere koje vibriraju i na taj način smanjuju energiju zvučnog talasa.

Sačuvajte Vaš studio!

Pored loših akustičkih karakteristika, presovani kartoni za jaja su zapaljivi te se nikako ne preporučuju za korišćenje u prostorima komercijalne namene, a pogotovo ne u tehničkim sobama, tj. muzičkim studijima. Bezo gorući materijali  koji mogu da podstaknu širenje požara ukoliko do njega dođe su u Evropi strogo zabranjeni. Proizvođači akustičkih apsorbera moraju da prodaju materijale sa oznakom „class A fire rating“ .

Dokaz star 30 godina!

Da bi „srušili“ mit koji je decenijama vladao još davne 1988. godine urađeno testiranje i rezultate možete pogledati u ovom linku. Nick Colleran iz AcousticFirst kompanije je još davne 1988. želeo da „sruši“ mit koji je ’60 i ’70 godina vladao. Nažalost taj mit je i dalje pristutan i prepričava se, ali što bi rekao Colleran: “ Iznesite karton za jaja napolje i bacite na njega zapaljenu šibicu. Da li i dalje želite to na zidovima studija?“

 


 

 Pogledajte našu ponudu panela za oblaganje zidova namenjenih za studije!