• Home
  • Sportsko rekreativni objekti

Sportsko rekreativni objekti

Sportsko rekreativni objekti

 

Sportske hale su većinom veliki zatvoreni prostori koji svojim dimenzijama i oblicima omogućavaju nesmetano širenje i nagomilavanje zvučnih talasa što u praksi dovodi do visokih nivoa buke unutar tih objekata. Uzmimo za primer zvuk tapšanja košarkaške lopte u akustički netretiranoj hali i zvuk iste te lopte u spavaćoj sobi.

Cilj akustičkog tretmana sportsko rekreativnih objekata je kontrola reflektovanog zvuka, eliminacija odjeka čime se značajno umanjuje nivo buke. Osim toga, čest je slučaj da sportske hale preuzimaju ulogu koncertnih sala jer primaju veliki broj ljudi. U tim slučajevima akustički tretman igra presudnu ulogu u funkciji ovih objekata.